Muzland.ru: правильные аккорды.

Варианты аппликатуры аккорда Cadd11+ для укулеле

Перейти на сайт muzland.ru.

 
 
Cadd11+ - вариант 1 для укулеле
Cadd11+ - вариант 2 для укулеле
Cadd11+ - вариант 3 для укулеле
Cadd11+ - вариант 4 для укулеле
Cadd11+ - вариант 5 для укулеле
Cadd11+ - вариант 6 для укулеле
Cadd11+ - вариант 7 для укулеле
Cadd11+ - вариант 8 для укулеле
Cadd11+ - вариант 9 для укулеле
Cadd11+ - вариант 10 для укулеле